este un operator economic national licentiat cu Licenta nr. 1 din 2006 si relicentiat cu Licenta nr. 3 din 27.09.2013 de catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in vedera preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje avand ca scop organizarea si finatarea sistemului de gestionare al ambalajelor si al deseurilor de ambalaje,in numele operatorilor economici responsabili, conform in H.G.621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.
Societatea este implicata in:


  • derularea de programe educaţionale;
  • informarea si constientizarea populatiei cu privire la importanta colectarii selective a deseurilor de ambalaje;
  • incheierea de parteneriate cu autoritatile locale;
  • organizarea de campanii si actiuni de ecologizare;
  • organizarea de simpozioane, conferinte şi expozitii.